UDLEJNING AF KLUBHUS

 

 

 

 

 Udlejning af klubhus

            

Udlejning af det nye klubhus

Ifølge BKC’s husorden kan medlemmer få lov at leje klubhuset til medlemmets egne mærkedage, og ikke på vegne af andre. Egne mærkedage forstås som f.eks. medlems egen runde fødselsdag. BKC’s medlemmer kan kun leje BKC’s del af huset. Såfremt terrassen benyttes, skal arrangementets gæster undlade ophold på naboklubbens del af terrassen. 

            

Regler for, hvornår klubhuset kan lejes     

  • Klubhuset kan kun lejes ud to gange om måneden
  • I måneder, hvor klubben selv holder fest (f.eks. sommerfest i august og julefrokost i november eller december), kan klubhuset kun lejes ud én gang.
  • I august kan udlejning i de to sidste weekender først ske, når dato for sommerfest er fastsat af bestyrelsen og invitation udsendt.
  • Klubhuset kan ikke lejes Skt. Hans aften samt nytårsaften.
  • I november og december kan der ikke bookes udlejning, før der er fastsat dato for klubbens julefrokost.
  • Først til mølle-princippet gælder.
  •  Alle lejemål skal godkendes af bestyrelse          

NB: Klubbens øvrige medlemmer kan frit bruge både klubhus og have, samtidig med at klubben er lejet til private formål. Dette gælder især omklædningsrum, som medlemmer skal kunne benytte i nogenlunde fred og med plads til deres grej.


Sådan booker du klubhuset

Lejeanmodninger modtages maksimalt 1 år forud for det ønskede arrangement.

Send en mail til klubhus-leje@bryggenskajakclub.dk og sæt formand@bryggenskajakclub.dk CC på mailen.             

I mailen skal du skrive datoen, du vil leje klubhuset, og dit formål med at leje det. 

Godkendte lejemål fremgår af kalenderen her på hjemmesiden og er desuden ført ind i kalender som hænger inden for døren i klubstuen. Bemærk at der kan være forespørgsler undervejs, som endnu ikke er godkendt og lagt i kalender.

Pris

Når der er indgået aftale om leje af klubuset, vil aftalen blive noteret i kalenderen her på hjemmesiden.

Lejen udgør 2.500 kr som inkluderer obligatorisk slutrengøring.

Samtidig med indgåelse af aftalen indbetales gebyret (2.500,00 kr) på foreningens konto i Danske Bank, reg.nr. 4400, konto 4030532.

På indbetalingen skal du skrive, at betalingen vedrører leje af klubhus, dit navn samt dato for arrangementet.

Hvis du mod forventning alligevel ikke ønsker at benytte klubhuset, kan du få halvdelen af gebyret tilbage. Du skal dog aflyse bookingen senest 1 måned, før det planlagte arrangement.

            

Når din fest eller dit arrangement er slut

Klubhuset skal efter brug afleveres i mindst lige så god stand som det blev modtaget. Der skal være ryddet op, og opvask mv. skal være færdig inden kl. 12. efterfølgende dag, således at rengøringen kan komme til.

DU SKAL SELV BESTLLE RENGØRINGEN SENEST 3 UGER FØR ARRANGEMENTET

Dette gøres ved sms eller opkald til mobil 61 51 73 51.

Du skal oplyse

  • at det er kajakklubbens bestilling, og at regninen skal sendes til klubbens kasserer på kasserer@bryggenskajakclub.dk
  • at der er tale om gulvvask og toiletrengøring
  • at det er klubstuen (BKCs del), gang, køkken, toiletter 1. sal, trappe og repos samt entre i BKCs indgang

DU SKAL SELV BORTSKAFFE AL AFFALD FRA ARRANGEMENTET

Alt affald fra arrangementet skal køres væk som del af oprydningen efter festen. Klubbens normale renovation kan ikke klare festaffald oven i det daglige affald fra klubben, og vi ønsker ikke at tiltrække rotter eller spolere klubmiljøet.


Rigtig god fest!

            

Venlig hilsen 

Bestyrelsen