UDLEJNING AF KLUBHUS

 

 

 

 

 

Udlejning af klubhus

Mens byggeriet står på, er det af gode grunde ikke muligt at leje klubhuset til private fester og fejringer.
Reglerne for leje af det nye klubhus bliver taget op til revision - også i god dialog med SAS.

Venlig hilsen bestyrelsen


***

Reglerne for det gamle klubhus

Ifølge BKC’s husorden kan medlemmer leje klubhuset og haven til private formål mod betaling af 500 kr. 

Regler for, hvornår klubhuset kan lejes
  • I månederne juni og juli kan klubhuset kun lejes ud 2 gange om måneden.
  • I august kan det kun lejes ud en enkelt gang, og udlejning i de to sidste weekender i august kan først ske, når dato for sommerfest er fastsat af bestyrelsen og invitation udsendt.
  • Klubhuset kan ikke lejes Sankt Hans aften samt nytårsaften.
  • I november og december kan der ikke bookes udlejning, før der er fastsat dato for klubbens julefrokost.
  • I den øvrige periode er der ingen begrænsning på, hvor ofte klubhuset kan udlejes. Først til mølle princippet gælder.

NB: Klubbens øvrige medlemmer kan frit bruge både klubhus og have, samtidig med at klubben er lejet til private formål.

Sådan booker du klubhuset
Send en mail til klubhus-leje@bryggenskajakclub.dk og sæt formand@bryggenskajakclub.dk CC på mailen. 

Når der er indgået aftale om leje af klubhuset, skal du notere på den store kalender, som hænger på opslagstavlen i klubhuset og et medlem af bestyrelsen opdaterer hjemmesidens kalender.

Samtidig med indgåelse af aftalen indbetales gebyret (500,00 kr) på foreningens konto i Danske Bank, reg.nr. 4400, konto 4030532.
På indbetalingen skal du skrive, at betalingen vedrører leje af klubhus, dit navn samt dato for arrangementet. 

Hvis du mod forventning alligevel ikke ønsker at benytte klubhuset, kan du få halvdelen af gebyret tilbage. Du skal dog aflyse bookingen senest 1 måned, før det planlagte arrangement.

Når din fest eller dit arrangement er slut
Klubhuset skal efter brug afleveres i mindst lige så god stand som det blev modtaget. 

Bemærk venligst, at alt affald fra arrangementet skal køres væk som del af oprydningen efter festen. Klubbens normale renovation kan ikke klare festaffald oven i det daglige affald fra klubben, og vi ønsker ikke at tiltrække rotter eller spolere klubmiljøet.

Rigtig god fest!

Med venlig hilsen Bestyrelsen