UDLEJNING AF KLUBHUS

 

 

 

 

 

Udlejning af klubhus

Udlejning af det nye klubhus

Ifølge BKC’s husorden kan medlemmer leje klubhuset til private formål/egne mærkedage. Klubhuset kan kun lejes til eget brug, dvs. det kan ikke lejes på vegne af andre. BKC’s medlemmer kan kun leje BKC’s del af huset.

Nedenstående regler er fastsat oktober 2021 og vil blive evalueret af bestyrelsen i oktober 2022.

Regler for, hvornår klubhuset kan lejes

  • Klubhuset kan kun lejes ud to gange om måneden

  • I måneder, hvor klubben selv holder fest (f.eks. sommerfest i august og julefrokost i november eller december), kan klubhuset kun lejes ud én gang.

  • I august kan udlejning i de to sidste weekender først ske, når dato for sommerfest er fastsat af bestyrelsen og invitation udsendt.

  • Klubhuset kan ikke lejes Skt. Hans aften samt nytårsaften.

  • I november og december kan der ikke bookes udlejning, før der er fastsat dato for klubbens julefrokost.

  • Først til mølle-princippet gælder.

  • Alle lejemål skal godkendes af bestyrelsen

NB: Klubbens øvrige medlemmer kan frit bruge både klubhus og have, samtidig med at klubben er lejet til private formål.

Sådan booker du klubhuset

Send en mail til klubhus-leje@bryggenskajakclub.dk og sæt formand@bryggenskajakclub.dk CC på mailen.

I mailen skal du skrive datoen, du vil leje klubhuset, og dit formål med at leje det.

Godkendte lejemål fremgår af kalenderen her på hjemmesiden og er desuden ført ind i kalender som hænger inden for døren i klubstuen. Bemærk at der kan være forespørgsler undervejs, som endnu ikke er godkendt og lagt i kalender.

Pris

Når der er indgået aftale om leje af klubhuset, vil aftalen blive noteret i kalenderen her på hjemmesiden. Der skal desuden underskrives en lejeaftale, som specificerer nærmere regler omkring støj mv (NB! Februar 2022: Lejeaftale er under udarbejdelse og lige på trapperne).

Lejen udgør 1.500 kr.

Dertil kommer obligatorisk betaling af slutrengøring 1.000 kr.

Dvs. i alt 2.500 kr.

Samtidig med indgåelse af aftalen indbetales gebyret (2.500,00 kr) på foreningens konto i Danske Bank, reg.nr. 4400, konto 4030532.

På indbetalingen skal du skrive, at betalingen vedrører leje af klubhus, dit navn samt dato for arrangementet.

Hvis du mod forventning alligevel ikke ønsker at benytte klubhuset, kan du få halvdelen af gebyret tilbage. Du skal dog aflyse bookingen senest 1 måned, før det planlagte arrangement.

Når din fest eller dit arrangement er slut

Klubhuset skal efter brug afleveres i mindst lige så god stand som det blev modtaget. Der skal være ryddet op, og opvask mv. skal være færdig inden kl. 12. efterfølgende dag, således at rengøringen kan komme til. En repræsentant fra bestyrelsen vil tjekke at alt er ok.

NB: Bemærk venligst, at alt affald fra arrangementet skal køres væk som del af oprydningen efter festen. Klubbens normale renovation kan ikke klare festaffald oven i det daglige affald fra klubben, og vi ønsker ikke at tiltrække rotter eller spolere klubmiljøet.

Rigtig god fest!

Venlig hilsen
Bestyrelsen