Bestyrelse
Tom Larsen
Præsentation
Formand
Send mail til formandbkc@gmail.com
Se hele beskrivelsen
Mette Høgh Sørensen
Præsentation
Næstformand
Se hele beskrivelsen
Gerd Maria Reinhardt Sporup
Præsentation
Se hele beskrivelsen
Kåre Birk
Præsentation
Kasserer.
Skriv mail til fambirk@anarki.dk
Se hele beskrivelsen
Michael Olsen Søjbjerg
Præsentation
Se hele beskrivelsen
Sanne Christensen
Præsentation
Se hele beskrivelsen
Iben Kragelund
Præsentation
Suppleant
Se hele beskrivelsen

Nyheder

Events

Facebook

BKC Facebookgruppe

Fælles roture, tirsdags-aftensmad,fester og alt mellem himmel og jord i BKC - følg med på facebook'