Husorden for Bryggens Kajak Club

Bådreglement, gæsteroere og prøveture

Revideret 04-06-2014

Revideret 27-10-2022 - afsnit om Bådpladser fjernet. Der henvises til klubbens vedtægter samt hjemmesidens menupunkt omkring venteliste til kajakplads.

BKC Bådreglement

  
Før og efter roturen
 • Husk at skrive dig ind i den netbaserede roprotokol. Vælg dig en kajak før indskrivning, og læg den uden for skuret, kajak er hermed reserveret, gå til rolog og indskriv kajakken og mål for turen.
 • Husk at låse klub- og bådehus, hvis du er den sidste.
 • Efterlad ikke kajak og pagaj på bådebroen.
 • Kajak og pagaj tørres af efter brug. Der må ikke stå vand i kajakken.
 • Kajakken lægges med bunden opad på stativet, hvis du forlader den - så tager vinden ikke så let fat i den.
 • Pagajen må ikke lænes op ad husvæggen. Den skal lægges ned på jorden eller på kajakstativ ved kajak.
 • Entringsøvelse og entringsprøve i turkajak er begrænset til enkelte kajakker - tjek kajakoversigt i klubben.
Hvor må vi ro?
 • EPP-2 frigivne: Må ro overalt. Udvidelse af roområde kan ske i forbindelse med mere og mere roerfaring.
 • Klub-frigivet. Må ro overalt. Klub-frigivet er et levn fra en tid, hvor BKC ikke krævede entringsøvelsen udført solo.(2005-2007).
 • Kursister: Under kursusforløb må det område der er afprøvet med instruktører benyttes. Er EPP-bevis ikke opnået, inden sæson slutter (pr. 1. okt), tillades kursister uden EPP-2, ikke mere at ro i BKC-kajak uden særlig aftale.
Oplæring i kajakroning.
 • BKC oplærer primært nye roere gennem kajakkurser i start af sæson (maj-juni) Se mere på hjemmesiden.
 • Et frigivet medlem kan påtage sig oplæring af en ny roer uden for kursus. Det skal aftales med rochefen og forløbet skal følges af en instruktør. Det hjælpende medlem skal være etableret kajakroer med en vis erfaring og roet kilometer bag sig.
Gæsteroere og prøveture i BKC.
Der skelnes mellem;
 • 1: gæsteroere, som er frigivet fra anden klub eller på samme niveau som EPP2 og
 • 2: andre gæster, som skal afprøve kajak og faciliteter for første gang.
1: Gæsteroere kan benytte BKC materiel en 2-3 gange, uden at det behøver at blive til en indmeldelse.
Medlemmet er ansvarlig for vedkommende og for materiellet og gæsten må ikke afvikle en rotur i BKCs materiel uden BKC følgeskab.
Bruger gæsten BKCs materiel og faciliteter vedvarende, er indmeldelse i BKC en nødvendighed.
Er en gæsteroer en hyppig gæst, medbringende eget udstyr, men bruger i øvrigt faciliteter (bad), er medlemskab også påkrævet.
 
2: Andre gæster (førstegangs kajakroere)
Et frigivet medlem må tage en gæst med ud.
Der må kun roes mellem klubben og Slusen på Amager siden og der må højst være tale om 2 prøveture.
Forbehold, det skal være en etableret kajakroer, med en en vis erfaring og minimum 500 roede km kilometer bag sig, som fremviser. Derfor har første års medlemmer sjældent ret til at give en prøvetur.
Kender du en person, som ønsker at prøve kajak, men er du ikke erfaren nok, skal det aftales med en erfaren frigivet (jævnfør ovenstående) om prøvetur.
Perioden for prøveture er indskrænket til sæson. (Maj - til og med september)
Vejret skal være til det.
Kajak skal kunne tåle lidt hård medfart (Hvis turkajak, så brug entringskajakkerne - se kajakoversigt i klubben)
Entring og leg med kajakkerne er ikke tilladt.

Hvad så bagefter prøvetur?

Den nye har kun mulighed for at fortsætte, ved kontakt til rochef eller bestyrelse. Dette sker ved en tilmelding til kursus og indmeldelse.
Er der ikke plads på et kursus eller instruktører, som kan stille op til oplæring udenfor kursus, er der ikke basis for, at den nye umiddelbart kan fortsætte eller blive indmeldt. Opskrivning til kursus ifølge vores regler, må så gælde.