HUSORDEN

 

 

 

 

 

BKC BådregelmentFølgende bådregelment er nedskrevet af rochefen april 2003.


Før og efter roturen
  1. Husk at skrive dig ind i den netbaserede roprotokol. Vælg dig en kajak før indskrivning og læg den uden for skuret, kajak er hermed reserveret, gå til rolog og indskriv kajakken og mål for turen.
  2. Husk at låse klub- og bådehus, hvis du er den sidste.
  3. Efterlad ikke kajak og pagaj på bådebroen
  4. Kajak og pagaj tørres af efter brug. Der må ikke stå vand i kajakken.
  5. Kajakken lægges med bunden opad, på stativet, hvis du forlader den; så tager vinden ikke så let fat i den.
  6. Pagajen må ikke lænes op ad husvæggen. Den skal lægges ned på jorden eller på kajakstativ ved kajak.
  7. Entringsøvelse og entringsprøve, er begrænset til enkelte kajakker, check kajakoversigt i klubben.
2. Hvor må vi ro?
  1. EPP-2 frigivne: Må ro overalt. Udvidelse af roområde kan ske i forbindelse med mere og mere roerfaring.
  2. Klub-frigivet. Må ro overalt. Klub-frigivet er et levn fra en tid, hvor BKC ikke krævede entringsøvelsen udført solo.(2005-2007).
  3. Kursister: Under kursusforløb, må det område der er afprøvet med instruktører befærdes. Er EPP-bevis ikke opnået inden sæson slutter (pr. 1. okt), tillades kursister uden EPP-2, ikke mere at ro i BKC materiel, uden særlig aftale.
3. Oplæring i kajakroning.
  1. BKC oplærer primært nye roere gennem kajakkurser i start af sæson (maj-juni) Se mere på hjemmesiden.
  2. Et frigivet medlem kan påtage sig oplæring af en ny roer uden for kursus. Det skal aftales med rochefen og forløbet skal følges af en instruktør. Det hjælpende medlem skal være etableret kajakroer med en vis erfaring og roet kilometer bag sig.

4. Gæsterroere og afprøvning af kajaksporten. Der skelnes mellem;

4.1. gæsteroere, som er frigivet fra anden klub eller minimum på samme niveau, som EPP2

4.2. andre gæster, som skal afprøve kajak og faciliteter for første gang.

a. Klubbens område og udstyr kan kun benyttes af klubbernes medlemmer samt af gæsterroere, som ledsages af et medlem. Medlemmet er da ansvarlig for gæsterne.

b. Gæster, som skal afprøve kajak og faciliteter for første gang, skal følge regelsæt med begrænsede muligheder. Et frigivet medlem, må tage en gæst med ud, men skal være etableret kajakroer, med en en vis erfaring og roet kilometer bag sig

c. Entring og leg med kajakkerne er ikke tilladt.

d. Se tillæg – ”Gæsterroere og afprøvning af kajaksporten”.

5. Vinterroning

Minimumskrav er tilgængelige på hjemmesiden.

6. Bådpladser:

  1. Man kan tildeles en plads til privatkajak efter 1 års medlemskab og 500 roede kilometer.
  2. For at bevare retten til pladsen, skal man mindst ro 200 km om året i sin kajak (vedtaget på generalforsamling 2013). Hvis kravet ikke opfyldes, bortfalder retten til pladsen i tilfælde af pladsmangel.
  3. Man henvender sig til bestyrelsen, for at blive sat på venteliste til bådplads.
  4. Sælger man sin kajak til et andet BKC medlem, følger pladsen ikke med. Den nye ejer skal søge om optagelse på ventelisten.

Gæsteroere og afprøvning af kajaksporten i BKC.

Der skelnes mellem;

1. gæsteroere, som er frigivet fra anden klub eller på samme niveau, som EPP2 og

2. andre gæster, som skal afprøve kajak og faciliteter for første gang.

Gæsteroer kan benytte BKC materiel en 2-3 gange, uden at det behøver at blive til en indmeldelse.

Medlemmet er ansvarlig for vedkommende og for materiellet og gæsten må ikke afvikle en rotur i BKCs materiel uden BKC følgeskab.

Bruger gæsten BKCs materiel og faciliteter vedvarende, er indmeldelse i BKC en nødvendighed.

Er en gæsteroer en hyppig gæst, medbringende eget udstyr, men bruger i øvrigt faciliteter (bad), er medlemskab også påkrævet.

Andre gæster (førstegangs kajakroer)

Prøvetur for nybegynder.

Et frigivet medlem må tage en gæst med ud.

Der må kun roes mellem klubben og Slusen på Amager siden og der må højst være tale om 2 prøveture.

Forbehold, det skal være en etableret kajakroer, med en en vis erfaring og 500 roede km kilometer bag sig, som fremviser.

Derfor har første års medlemmer sjældent ret til at give en prøvetur.

Kender du en person, som ønsker at prøve kajak, men er du ikke erfaren nok, skal det aftales med en erfaren frigivet (jævnfør ovenstående) om prøvetur.

Perioden er indskrænket til sæson. (Maj - til og med september)

Vejret skal være til det.

Kajak skal kunne tåle lidt hård medfart (Entringskajakkerne, se kajakoversigt i klubben)

Entring og leg med kajakkerne er ikke tilladt.

Hvad så bagefter prøvetur?

Den nye har kun mulighed for at fortsætte, ved kontakt til rochef eller bestyrelse.

Dette sker ved en tilmelding til kursus og indmeldelse.

Er der ikke plads på et kursus eller instruktører, som kan stille op til oplæring udenfor kursus, er der ikke basis for den nye umiddelbart kan fortsætte eller blive indmeldt.

Opskrivning til kursus ifølge vores regler, må så gælde.